HĽADAJTE V UVEDENÝCH DATABÁZACH:

EXPERTÍZY

OBLASTI SPOLUPRÁCE

POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE

CENTRÁ A LABORATÓRIÁ

STROJE A ZARIADENIA

PATENTY

ŠKOLENIA A CERTIFIKÁCIE

ÚSTAVY, PRACOVISKÁ MTF STU

DOMÁCI PARTNERI MTF STU

ZAHRANIČNÍ PARTNERI MTF STU

RIEŠENÉ PROJEKTY PRE PRAX

RIEŠENÉ PROJEKTY NA MTF STU PODPORENÉ EÚ

RIEŠENÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY

PREZENTÁCIE FIRIEM NA MTF STU

PREZENTÁCIE MTF STU PRE PRAX

EXKURZIE ŠTUDENTOV MTF STU V PRAXI

OKIS © 2022 Materiálovotechnologická fakulta v Trnave STU v Bratislave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, Kontakt: prodekan pre rozvoj