DATABÁZA PONUKY NA SPOLUPRÁCU S PRAXOU

Hľadáte experta pre riešenie Vášho problému?
Chcete vedieť akými technológiami Vám môžeme pomôcť?
Zaujíma Vás na akých zariadeniach pracujeme?
Máte záujem stať sa partnerom MTF STU?

ODPOVEDE NA NIELEN TIETO OTÁZKY, ALE I ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM PONÚKAME V TEJTO

DATABÁZE PONUKY NA SPOLUPRÁCU S PRAXOU:

prehľad patentov a autorských osvedčení pracovníkov MTF STU
prehľad projektov riešených na MTF pre prax
prehľad projektov riešených na MTF STU podporených EÚ
... a ďalšie.

Naposledy aktualizované: 22.04.2022 12:58:27
OKIS © 2022 Materiálovotechnologická fakulta v Trnave STU v Bratislave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, Kontakt: prodekan pre rozvoj
 
Tento portál je výstupom projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax, ITMS 26110230113.
Projekt je realizovaný na základe podpory operačného programu Vzdelávanie, financovaný z európskeho sociálneho fondu. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.