Laboratórium
Názov Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok
Opis
Pavilón Pavilón T
Ústav 1 UMAT
OKIS © 2019 Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, Paulínska 16, 917 24 Trnava, tel.: +421 33 5511033, fax: +421 906 068 299, Autor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., Ing. Jaroslav Otčenáš, Ing. Pavol Závacký